NASZA OFERTA

Skrócona oferta naszych usług

Sprawy Rodzinne

Zajmujemy się doradztwem i kompleksowym prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego, np. o rozwód, separację, podział majątku małżonków, reprezentujemy klientów w sprawach o zasądzenie, podwyższenie albo obniżenie alimentów


 

Obsługa Firm

Oferujemy stałą lub doraźną obsługę przedsiębiorców, opiniujemy i sporządzamy umowy, zajmujemy się windykacją należności, doradzamy w kwestiach podatkowych.
 

Prawo Cywilne

Zajmujemy się sporządzaniem, opiniowaniem i modyfikacją umów (najmu, sprzedaży, dzierżawy itp.), pomagamy rozwiązać spory między podmiotami profesjonalnymi i nieprofesjonalnymi (sprawy konsumenckie, sprawy między przedsiębiorcami), doradzamy i prowadzimy sprawy indywidualnych Klientów.

 

Odszkodowania

Doradzamy i prowadzimy sprawy osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy i w gospodarstwach rolnych. Dochodzimy rónież odszkodowania i zadośćuczynienia od podmiotów leczniczych z tytułu błędów medycznych.


Sprawy Spadkowe

przygotowujemy wnioski o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku, zachowek, pomagamy przy sporządzaniu testamentów oraz zapisów testamentowych 

Prawo Pracy

Reprezentujemy pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych w sprawach ze stosunku pracy, doradzamy i pomagamy w zakresie spraw pracowniczych
 

Nieruchomości

Doradzamy w zakresie sprzedaży, najmu i podziału nieruchomości, sprawdzamy i opiniujemy umowy developerskie i umowy sprzedaży nieruchomości, doradzamy w zakresie ustanawiania służebności gruntowych i służebności, sporządzamy wnioski o wpisy do ksiąg wieczystych

 

Prawo Administracyjne

Doradzamy i reprezentujemy Klientów w sprawach administracyjnych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i organami podatkowymi