Współpraca z nami

Informacje dotyczące formy współpracy z nami

Kontakt

Tel : +48 733 995 805 Email : info@prawnikskarzysko.pl

Formy współpracy 

Kancelaria oferuje dogodne dla Klienta formy współpracy, oferując zarówno doraźną, jak i stałą obsługę prawną. W przypadku zainteresowania naszą ofertą, prosimy o kontakt z nami w celu umówienia dogodnego dla Państwa miejsca i terminu spotkania dotyczącego szczegółów dalszej współpracy.

Oferta stałej obsługi prawnej 

Oferta stałej obsługi prawnej jest skierowana przede wszystkim do podmiotów gospodarczych, małych, średnich i dużych przedsiębiorców, a więc do Klientów, którzy z uwagi na zakres prowadzonej działalności wymagają świadczenia pomocy prawnej w sposób ciągły i we wszelkich aspektach swojej działalności.
W ramach tej usługi pozostajemy do bieżącej dyspozycji Klienta, jesteśmy w gotowości do niezwłocznego udzielenia pomocy prawnej.
Umowa na stałą obsługę prawną określa wysokość wynagrodzenia za świadczoną pomoc. Z reguły ustalane jest wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wynegocjowanej wysokości. Niezależnie od wynagrodzenia ryczałtowego, Klient ponosi koszty reprezentowania jego interesów w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, stosownie do postanowienia Sądu lub Komornika w zakresie kosztów zastępstwa prawnego lub na podstawie przepisów prawa w zakresie wynagrodzenia za czynności oraz świadczenie pomocy prawnej przez radców prawnych.
Do kwoty wymienionej w postanowieniu Sądu/Komornika lub w przepisach prawa należy doliczyć podatek VAT.

Doraźna pomoc prawna 

Doraźna pomoc prawna skierowana jest do Klientów, którzy nie wymagają stałej pomocy prawnej i polega na realizacji jednorazowych zleceń.
Wynagrodzenie ustalane jest stosownie do stopnia skomplikowania danej sprawy, przewidywanego czasu jej trwania oraz rzeczywistego nakładu pracy, według indywidualnej stawki za godzinę pracy danej osoby.

Zapraszamy do kontaktu z nami: