Nasz Zespół

Krótkie informacje na temat naszego zespołu.

Kontakt

Tel : +48 733 995 805 Email : dntkancelaria@prawnikskarzysko.pl

Dagmara Nowak-Trochimiuk 

Radca prawny, wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Prawo. Ukończyła także studia wyższe magisterskie na kierunku Ekonomia. Absolwentka Szkoły Prawa Procesowego Ad Exemplum w Warszawie.

Mediator, wpisana na listę stałych mediatorów sądowych przez Sąd Okręgowy w Kielcach. Prokurent, członek rady nadzorczej w spółach kapitałowych, członek zarządu w stowarzyszeniu. Członek Stowarzyszenia Prawników Administracji Publicznej z siedzibą w Kielcach.

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych. Specjalizuje się w prawie pracy, reprezentuje zarówno pracowników, jak i pracodawców. Zajmuje się dochodzeniem odszkodowań, w tym spraw z zakresu prawa medycznego. Prowadzi sprawy prawnorzeczowe, w tym dochodzenie roszczeń z zakresu służebności przesyłu. Prowadzi i reprezentuje strony w postępowaniach arbitrażowych i mediacyjnych.

Karol Kuziel 

Aplikant radcowski, wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach od 2016 r. Studia wyższe ukończył na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Prawo.

Doświadczenie zdobywał w trakcie praktyk i pracy w sądach, prokuraturze oraz kancelariach radców prawnych. Jako pasjonat prawa, doświadczenie zdobywał już od pierwszego roku studiów.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, korporacyjnym i obsłudze przedsiębiorców, a także prawie wykroczeń, prawie odszkodowawczym i prawie administracyjnym. Dzięki doświadczeniu i determinacji w dążeniu do celu, pomaga Klientom w uzyskaniu jak najkorzystniejszych rozwiązań.

Zapraszamy do kontaktu z nami: