Nasz Zespół

Krótkie informacje na temat naszego zespołu.

Dagmara Nowak-Trochimiuk 

Radca prawny, wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Prawo. Ukończyła także studia wyższe magisterskie na kierunku Ekonomia. Absolwentka Szkoły Prawa Procesowego Ad Exemplum w Warszawie.

Mediator, wpisana na listę stałych mediatorów sądowych przez Sąd Okręgowy w Kielcach. Prokurent, członek rady nadzorczej w spółach kapitałowych, członek zarządu w stowarzyszeniu. Członek Stowarzyszenia Prawników Administracji Publicznej z siedzibą w Kielcach.

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych. Specjalizuje się w prawie pracy, reprezentuje zarówno pracowników, jak i pracodawców. Zajmuje się dochodzeniem odszkodowań, w tym spraw z zakresu prawa medycznego. Prowadzi sprawy prawnorzeczowe, w tym dochodzenie roszczeń z zakresu służebności przesyłu. Prowadzi i reprezentuje strony w postępowaniach arbitrażowych i mediacyjnych.

Karol Kuziel 

Radca prawny, wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach pod numerem KL-1390. Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Prawo. Egzamin zawodowy złożył z wyróżnieniem w 2019 r. Absolwent Szkoły Prawa Procesowego Ad Exemplum w Warszawie.

Doświadczenie nabył w trakcie pracy w Kancelariach i przy obsłudze podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w sprawach cywilnych (sprawy rodzinne, gospodarcze, odszkodowawcze), a także w sporządzaniu i opiniowaniu umów gospodarczych i kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. W obszarze jego zainteresowań znajduje się także prawo podatkowe.

Dzięki otwartości na nowe rozwiązania oraz szerokiego wachlarza doświadczeń i umiejętności, pomaga Klientom w osiągnięciu jak najlepszych rezultatów.

Zapraszamy do kontaktu z nami: